Lei nº 1997 Modifica-se o Art. 13 da Lei nº 1851 de 2004.