Lei nº 1536 Modifica dispositivos contidos na Lei nº 1528 de 1997; Revoga artigo e parágrafos da Lei nº 1230 de 1992.