Lei nº 1.272_93 Autoriza o Executivo a abertura de crédito especial.