Lei nº 1.270_93 Concede aumento salarial aos servidores públicos municipais.