Lei n 1.134_90 Transfere a sede do Distrito de Ubiraçu para a localidade que indica.